Search form

CACAH JIWA 22:32

32Malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa raris mataken, sapuniki: “Ngudiang dadi kita nglempag keledaen kitane kanti ping telu? Manira teka ene buat ngalang-alangin kita, sawireh patutne kita tusing dadi kema.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index