Search form

CACAH JIWA 22:34

34Atur Dane Bileam, sapuniki: “Titiang puniki sampun madosa, titiang nenten uning, mungguing IRatu ngadeg ring basan tengah margine, buat ngalang-alangin titiang. Nanging sane mangkin yen manut pakayunan IRatu titiang iwang buat nglanturang pamargin titiange, titiang jaga mawali.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index