Search form

CACAH JIWA 23:19

19Ida Sang Hyang Widi Wasa punika nenten pateh sakadi manusa sane demen mobab, sane pepinehnyane onyah-anyih. Yening Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun majanji, pasti pacang dagingin Ida. Yening Ida ngandika, punika pasti jaga kalaksanayang.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index