Search form

CACAH JIWA 23:21

21Indik kawentenan bangsa Israele sane jaga rauh, sampun kanten antuk titiang wiakti jaya, tur tan keneng bencana wiadin grubug. Ida Sang Hyang Widi Wasa punika Widinnyane, Kijaja pamarginipune, Ida tansah nyarengin ipun. Ipun setata nglumbrahang mungguing Ida punika, makadados Ratunipune.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index