Search form

CACAH JIWA 26:3-4

3-4Dane Musa miwah Dane Eleasar raris nglaksanayang titahe punika. Sawatek anake sane matuuh sakadi inucap, raris kapunduhang ring tegale linggah ring Moab, dangin Tukad Yordane, nampek ring kota Yeriko.

Wong Israel sane medal saking Mesir inggih punika:

5Sane saking suku Ruben (Ruben punika okan Dane Yakub sane pinih duur), inggih punika palingsehan-palingsehan Dane Henoh, Dane Palu,

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index