Search form

CACAH JIWA 27:17

17Anak sane mrasidayang dados senapati rikalaning ipun mayuda. Sampunangja banggayanga kaula druene punika sakadi biri-biri sane nenten wenten panganggonipune.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index