Search form

CACAH JIWA 27:3

3“Bapan tiange sampun padem ring tegal melakange tur ipun nenten matinggalan pianak muani. Ipun boya dados pangiring Dane Korah, sane brontak pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Bapan tiange punika sampun padem malantaran dosanipune niri.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index