Search form

CACAH JIWA 28:24

24Antuk upacara sane pateh, semeton patut nyabran rahina ngaturang aturan rayunan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, kantos pitung rahina suenipun. Aturan puniki makadados paweweh pabuat aturane maborbor sane katurang nyabran rahina miwah aturan toya anggure. Ambun aturane punika ngledangin pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index