Search form

CACAH JIWA 3:36

36Dane sareng sami polih tetegenan buat ngenterang miwah nabdabang tulang kemahe punika, minakadinipun, balok-baloknyane, saka-sakannyane, dasar-dasarnyane miwah sakancan prabotnyane. Dane polih tetegenan buat nabdabang tur ngenterang sakancan pakaryan sane ngeniang indik barang-barange punika.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index