Search form

CACAH JIWA 30:2

2“Yening wenten anak lanang masesangi jaga maturan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, wiadin jagi mabrata ngeniang indik satunggaling paindikan, anake punika patut nglaksanayang saluiring paindikan sane janjiang ipun, tur ipun nenten dados lompang ring janjinipune.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index