Search form

CACAH JIWA 31:19

19Samaliha sane mangkin, semeton sareng sami sane sampun ngamademang anak wiadin ngusud sawa, patut meneng ring jabaan pakemahane, kantos pitung rahina suenipun. Ring rahina sane kaping tiga miwah kaping pitu, semeton miwah tawanan sane luh-luh punika patut ngamargiang upacara pabresihan manut sopacaraning agama.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index