Search form

CACAH JIWA 31:36-40

36-40Jejarahan puniki atenga kapaicayang ring paraprajurite, inggih punika biri-biri miwah kambing 337.500 ukud, tur saking eduman prajurite, punika wenten 675 ukud katurang buat upeti ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Banteng 36.000 ukud, tur 72 ukud buat aturan upeti ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Keledae 30.500 ukud, tur 61 ukud buat aturan upeti ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Anak bajang genten 16.000 diri, 32 diri buat aturan upeti ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. 41Upetine punika raris kaserahang antuk Dane Musa ring Dane Eleasar, makadados upeti ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, anut sakadi titah Idane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index