Search form

CACAH JIWA 34:13

13Irika Dane Musa tumuli ngandika ring bangsa Israele sapuniki: “Puniki tanah sane jaga tampi semeton, malantaran antuk undi. Tanah-tanah punika patut kadum sareng asia nanggu atenga saking suku bangsa Israele, satinut ring titah Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index