Search form

CACAH JIWA 36:3

3Nanging semeton patut eling, mungguing yen ipun nganten ngajak anak muani sane saking suku lianan, kenginan tanah ipune punika jaga kaderbeang antuk suku sane lianan punika. Malantaran antuk punika, tanah sane sampun kapastikayang dados wewidangan suku bangsan tiange puniki jaga sayan kirang.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index