Search form

CACAH JIWA 4:23

23Dane Musa patut nyatet pesengan sakancan anake lanang-lanang sane mayusa tigang dasa ngantos seket taun, sane mrasidayang makarya ring Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index