Search form

CACAH JIWA 6:15

15Ipun taler patut ngaturang roti sane tan paragi akranjang, inggih punika roti bunter sane kakardi antuk tepung sane madaging minyak saitun. Sajawining punika, ipun taler patut ngaturang gandum miwah toya anggur.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index