Search form

CACAH JIWA 6:18

18Irika ring gapuran Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa punika, anake sane dados nasir patut nyukur bokipune, tur kapulang ring geni sane wenten ring pamorboran aturan karahayuannyane punika.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index