Search form

CACAH JIWA 9:15-16

15-16Ritatkala Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa kadegang, ring rahinane punika, tumuli wenten mega tumurun nyayubin Kemahe punika. Ritatkalaning wengi megane punika kanten ngendih sakadi geni. 17Sabilang megane punika munggah, wong Israel ngancit kemahnyane, tumuli magingsir tur ring dijaja megane punika turun, irika ipun ngwangun pakemahanipune.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index