Search form

CACAH JIWA 9:5

5Kenginan ring tanggal patbelas nyoreang, ring sasih sane kaping pisan punika, bangsa Israele Marerainan Paskah ring tegal melakang Sinaine. Makasami laksanayang ipun nenten wenten sane lempas ring pitutuh Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun pituduhang Ida ring Dane Musa.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index