Search form

SAN JUAN 5:23

23niipetirã yʉ Pacʉre cʉ̃ja ca ĩi nʉcʉ̃ bʉorore birora, yʉ, cʉ̃ Macʉ̃ cãare cʉ̃ja ĩi nʉcʉ̃ bʉojato ĩigʉ. Yʉre ca ĩi nʉcʉ̃ bʉotigʉa, yʉ Pacʉ yʉre ca tiicojo cojoricʉ cãare ĩi nʉcʉ̃ bʉotimi.

U̶mʉreco pacʉ wederique

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index