Search form

SAN MARCOS 12:4

4Jiro tii weje ʉpʉ apĩ cʉ̃ ʉmʉre tiicojoupʉ ñucã. Cʉ̃ cãare to birora ñañaro cʉ̃re ĩi tuti, cʉ̃ dʉpʉgare cami tuu, cʉ̃re tii ãcũ tuenecã cojouparã.

U̶mʉreco pacʉ wederique

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index