Search form

PSALMEN 1

BUKU PARJOLO: PSALMEN 1--41

Jambar hatuaon ni angka partigor 1-3.

Hamagoan ni angka parjahat sogot 4-6.

I. 1Martua * ma halak, na so olo ** mangihuthon tahi ni angka parjahat, jala na so olo jongjong tu dalan ni angka pardosa, jala na so olo + sahundulan dohot angka pangarehei. 2Sai * patik ni Jahowa do lomo ni rohana, jala sai i do + dipingkiri rohana arian dohot borngin. 3Songon * hau do ibana, na sinuan di topi ni batang aek, na marparbuehon parbuena di hajujumpang ni tingkina + bulungna pe ndang olo malos, jala sude na niulana manjadi do.

II. 4Alai ndang songon i anggo pangalaho ni angka parjahat, songon orbuk, na hinabangkon ni alogo do nasida. 5Dibahen i ndang manahan angka parjahat i maradophon paruhuman, manang tarbahen angka pardosa jongjong di luhutan ni angka na tigor roha. 6Ai * ditanda Jahowa do dalan ni angka na tigor roha i; alai matua laho lonong do anggo dalan ni angka parjahat.

Bibel

Bibel, Alkitab Batak Toba Formal (revised ed.) © 1998, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index