Search form

یوهَنّا 15

اَنگورئے اَسْلیگیٚن دْرچک

1«من اَنگورئے اَسْلیگیٚن دْرچک آن و منی پت باگپان. 2منی هر ٹالا که بَرَ نیاریت، گُڈیت و هر ٹالے که گْرانبرَ بیت، آییا پاک و سَلّهَ کنت تان گیٚشتریٚن نیبگ بیاریت. 3شما گۆن منی هبران پاک بوتگیٚت. 4شما منی جانا بمانیٚت و من شمئے. هما ڈئولا که ٹالے، اگن گۆن دْرچکا هۆر مبیت، بَرَ ندنت، شما هم، اگن گۆن من هۆر مبیٚت، بَر داتَ نکنیٚت. 5من دْرچک آن و شما ٹال. هرکَس گۆن من بمانیت و من گۆن آییا، بازیٚن نیبگے کاریت، چیّا که شما جِتا چه من هچ کارے کتَ نکنیٚت. 6اگن کَسے گۆن من ممانیت، یک ٹالیٚئے ڈئولا دئور دئیگَ بیت و هُشکَ ترّیت. مردم هُشکیٚن ٹالان مُچَّ کننت و سۆچنت. 7اگن منی جانا بمانیٚت و منی هبر شمئے دلا بنندنت، هرچے که بلۆٹیٚت، شمئے هاجت سرجمَ بنت. 8منی پتا گۆن همے کارا شان و شئوکتَ رسیت که شما بازیٚن بَر و نیبگ بیاریٚت و منی مُرید ببیٚت.

9«هما ڈئولا که پتا منا دۆست بوتگ، منا هم شمارا دۆست بوتگ. منی مِهرانی ساهِگا بمانیٚت. 10اگن منی هُکمانی سرا کار بکنیٚت، منی مِهرانی تها مانیٚت، اَنچش که من وتی پتئے هُکمانی سرا کار کتگ و آییئے مِهرانی تها ایٚمِن نِشتگان. 11اے هبرُن گۆن شما پمیٚشا گوَشتنت، تانکه منی شادمانیئے واهند ببیٚت و شمئے شادمانی سرجم ببیت. 12منی هُکم اِش اِنت که: شما یکدگرا دۆست بداریٚت، هما ڈئولا که من شمارا دۆست داشتگ. 13چه اِشیا ٹوهتریٚن مِهر نیٚست که مردم وتی ساها په دۆستا ندر بکنت. 14اگن شما منی هُکمانی سرا کار بکنیٚت، منی دۆست ایٚت. 15دگه شمارا گُلام و بندهَ نگوَشان، چیّا که گُلامَ نزانت واجه چے کنت. من شمارا وتی دۆست زانت، په اے هاترا که هرچے چه پتا اشکتُن، گۆن شما گوَشت و بئیان کت. 16شما منا گچیٚن نکتگ، من شمارا گچیٚن کتگ و رئوان داتگ که برئویٚت و نیبگ بیاریٚت، اَبَدمانیٚن نیبگ. آ وهدی، هرچے په منی ناما چه پتا بلۆٹیٚت، شمارا دنت. 17منی هُکم په شما همِش اِنت: یکدگرا دۆست بداریٚت.

جهانئے بیٚزاری

18«اگن دنیا چه شما بیٚزار اِنت، بزانیٚت که پیٚش چه شما چه من بیٚزار بوتگ. 19اگن شما اے دنیایی ببوتیٚنیٚت، دنیایا هم شمارا وتیگانی ڈئولا دۆستَ بوت. بله پمیٚشا که شما دنیایی نه‌ایٚت و من شمارا چه اے دنیایا گچیٚن کتگ و در چِتگ، نون دنیا چه شما بیٚزار اِنت. 20چه اے هبرا که من گۆن شما گوَشتگ‌اَت: ‹گُلام چه واجها مسترَ نبیت،› بے‌هئیال مبیٚت. اگن آیان منا آزار رسیٚنتگ، شمارا هم آزارَ دئینت. اگن منی هبرِش زرتگ، شمئے هبرا هم زورنت. 21منی نامئے سئوبا اِنت که گۆن شما اے ڈئولا کننت، چیّا که منی رَه دئیۆکا نزاننت. 22اگن من میاتکیٚنان و گۆن آیان اے گپّ مجتیٚننت، آ بےمئیار اتنت. بله انّون آیان، په وتی گناهان هچ اُزرے نیٚست. 23هرکَس که چه من بیٚزار اِنت، چه منی پتا هم بیٚزار اِنت. 24اگن آیانی درنیاما آ کار که چه دگرانی وسّ و توانا در اَنت من مَکُتیٚننت، آ بےمئیار اتنت. بله نون، آیان اے کار دیستگ‌اَنت و اَنگت چه من و منی پتا بیٚزار اَنت. 25آیانی شَریَتئے اے هبر که گوَشیت، ‹بے دَلیر و سئوب چه من بیٚزار بوتگ‌اَنت،›+ اے ڈئولا راست و پدّر بوت. 26بله وهدے شمئے آ پُشت و پناهَ کئیت، بزان راستیئے پاکیٚن روه که آییئے سَرچمّگ پت اِنت، هماییا که من چه پتئے نیٚمگا رئوانَ کنان، آ منی بارئوا گْواهیَ دنت. 27شما هم منی گْواه و شاهدَ بیٚت، چیّا که چه هما بُنگیٚجا گۆن من بوتگیٚت.

هُدائے پاکێن کتاب، بلۆچی زبانا

© Wycliffe Bible Translators, Inc. and the Balochi Bible Translation Team. All rights reserved.

More Info | Version Index