Search form

یوهَنّا 20

هالیگیٚن کَبر

1هپتگئے اَولی رۆچا، بزان یکشَمبِها، سباها ماهَلّه که اَنگت تهار اَت، مَریم مَگْدَلیَّه کَبرئے سرا آتک و دیستی هما ڈۆک که کَبرئے دپا اَت، چه کَبرئے سرا دور کنگ بوتگ. 2آ په مئیدان، شَمون پِتْرُس و ایسّائے هما مُریدئے کِرّا آتک که ایسّایا باز دۆست اَت. گوَشتی: «واجهِش چه کَبرا برتگ و نزانیٚن باریٚن کجااِش ایٚر کتگ.» 3گڑا پِتْرُس و آ دگه مُرید راه گپتنت و دیٚم په کَبرا شتنت. 4هر دویٚنان مئیدان کت، بله آ دگه مُرید چه پِتْرُسا گْوست و چه آییا پیٚسر کَبرا رَسِت. 5آ دوتَل بوت و کَبرئے تۆکی چارت. کَپُنی دیست که همۆدا اَت، بله کَبرئے تها نَشُت. 6رَندا شَمون پِتْرُس رَسِت و کَبرئے تها شت. آییا هم دیست که کَپُن همۆدا اِنت. 7آ دستمال که ایسّائے سرا بستگ‌اَت، کَپُنئے کِرّا نه‌اَت، پیٚتکگ‌اَت و کمّے دورتر یک کِرّے ایٚر اَت. 8رَندا، آ مُرید که اَولا کَبرئے سرا رَسِتگ‌اَت کَبرئے تها شت، دیستی و ایمّانی آورت. 9چیّا که آیان، تان آ وهدی پاکیٚن کتابئے هبر سرکِچ نوارتگ‌اَت که آ باید اِنت چه مُردگانی درنیاما جاه بجنت. 10گڑا آ دویٚن مُرید، وتی لۆگان پِر ترّتنت.

ایسّا په مَریم مَگْدَلیَّها زاهرَ بیت

11مَریم چه کَبرا ڈنّ اۆشتاتگ‌اَت و گریٚتی. هما ڈئولا که گریٚوگا اَت دوتَل بوت و کَبرئے تۆکی چارت. 12همۆدا که ایسّائے جَسَد ایٚر بوتگ‌اَت، دو اِسپیٚت پۆشیٚن پریٚشتگی دیست، یکّے سرونان نِشتگ‌اَت و آ دگه پادونان. 13آیان گوَشت: «او جنیٚن! تئو په چے گریٚوگا ائے؟» آییا پسّئو دات: «منی واجهِش برتگ و نزانان کجا ایٚر کتگ.» 14وهدے که اے گوَشتی، چَکّی ترّیٚنت و ایسّایی دیست همۆدا اۆشتاتگ‌اَت، بله پجّاهی نیاورت. 15ایسّایا گۆن آییا گوَشت: «او بانُک! په چے گریٚوگا ائے؟ کئیی پدا گردئے؟» مَریما، په اے گُمانا که بلکیٚن باگپان اِنت، گۆن آییا گوَشت: «او واجه! اگن تئو آ برتگ، منا بگوَش کجااِت اِشتگ تان من آییا ببران.» 16ایسّایا پسّئو دات: «او مَریم!» مَریما چَکّ ترّیٚنت و په اِبرانی زبانا گوَشتی: «رَبّونی!» (بزان: او منی استاد.) 17ایسّایا گوَشت: «منا دست مجن، چیّا که اَنگت پتئے کِرّا بُرزاد نَشُتگان، بله منی براتانی کِرّا برئو و آیان بگوَش که انّون دیٚم په وتی پتا و شمئے پتا، وتی هُدایا و شمئے هُدایا بُرزادَ رئوان.» 18مَریم مَگْدَلیَّه مُریدانی کِرّا شت و گوَشتی: «من هُداوند دیست!» گڑا ایسّائے کُلئوی په آیان برت و سر کت.

ایسّا په مُریدان زاهرَ بیت

19هما یکشَمبِهئے شپا، وهدے که مُرید چه یَهودیانی ترسا شَگبندیٚن لۆگیٚئے تها مُچّ اتنت، ایسّا آتک، آیانی درنیاما اۆشتات و گوَشتی: «دْرود و دْرهبات په شما بات!» 20رَندا وتی دست و پهلوگی په آیان پیٚش داشتنت. وهدے که مُریدان هُداوند دیست باز شادان بوتنت. 21ایسّایا پدا گوَشت: «دْرود و دْرهبات په شما بات! هما ڈئولا که پتا منا راه داتگ، من شمارا رئوانَ کنان.» 22چه اے هبرا رَند، ایسّایا مُرید دَم جتنت و گوَشتی: «هُدائے پاکیٚن روها بگریٚت و وتی دلا آییئے هنکیٚن بکنیٚت! 23اگن کَسیٚئے گناهان ببکشیٚت، بَکْشگَ بنت، آیان که نبکشیٚت، بَکْشگَ نبنت.»

ایسّا و توما

24چه دوازدهیٚن مُریدان یکّے، توما که آاِش «جاڑۆ» نامیٚنتگ‌اَت، ایسّائے آیگئے وهدا گۆن آیان همراه نه‌اَت. 25پمیٚشا وهدے که آ دگه مُریدان گوَشت: «ما هُداوند دیستگ،» آییا گوَشت: «من تان میٚهانی جاها آییئے دستان مگندان، تانکه وتی مۆردانگا میٚهانی ٹُنگا و دستا آییئے پهلوگا ایٚر مکنان، باورَ نکنان.»

26هشت رۆچا رَند، وهدے که مُرید پدا یکجاه بوتنت، توما هم گۆن اَت. لۆگئے دپ بَند اَت، بله اَنگت هم ایسّا گْوست و آیانی درنیاما اۆشتات و گوَشتی: «شمارا دْرود و دْرهبات سر بات!» 27نون گۆن تومایا گوَشتی: «وتی لَنکُکا اِدا بیار، منی دستان بچار، وتی دستا منی پهلوگئے سرا ایٚر کن و دگه بےایمّان مبئے، بِلّ که ایمّاندار ببئے.» 28تومایا گوَشت: «او منی هُداوند، او منی هُدا!» 29ایسّایا گوَشت: «تئو په اے سئوبا که منا دیست ایمّانِت آورت. گَل په همایان که منا نگندنت و ایمّانَ کارنت.»

اے کتابئے نبیسگئے مَکسَد

30ایسّایا وتی مُریدانی دیٚما، دگه بازیٚن اَجِکّایی و اَجَبَّتیٚن نِشانی پیٚش داشتگ که اے کتابا نبیسگ نبوتگ‌اَنت. 31بله همینچُک نبیسگ بوتگ تان شما باور کنیٚت که ایسّا، مَسیه اِنت و هُدائے چُکّ، تانکه ایمّان بیاریٚت و په آییئے نامئے سرا نمیرانیٚن زندمانئے واهند ببیٚت.

هُدائے پاکێن کتاب، بلۆچی زبانا

© Wycliffe Bible Translators, Inc. and the Balochi Bible Translation Team. All rights reserved.

More Info | Version Index