Search form

یوهَنّا int

اِنجیلئے مانا وشّیٚن مستاگ و هال اِنت. ایسّا مَسیها وت اے لَبز په وتی کلئو و پئیگاما کاربند کتگ، هما کلئو که آییا جار پرّیٚنتگ. رَندترا آییئے مُرید و باورمندان، آ کتاب که ایسّائے زندمان و درس و سَبَکانی بارئوا نبیسگ بوتگ‌اتنت، «اِنجیل» یا «وشّیٚن مستاگ» نام پِر بستنت. ایسّا‌یی کلیسّا چار اِنجیلا مَنّیت، متّا، مَرکوس، لوکا و یوهَنّا. یوهَنّائے پاکیٚن اِنجیل همے کتاب اِنت که شمئے دیٚما اِنت.

یوهَنّا که چه ایسائے وشّیٚن مستاگ و هبرانی نِبیسۆکان یکّے، وت چه بنی اِسراییلیان اِنت. آییئے پتئے نام زِبْدی و براتئے نام آکوب اِنت. چه ایسّا مَسیهئے مُریدیا پیٚسر، آ شَمون پِتْرُسئے دۆست اَت و ماهیگیریئے کارا آییئے شریکدار. (لوکا، بَهر 5، ‏بَند 1‏-11؛ مَرکوس، بَهر‏ 1، بَند‏ 19‏-20). یوهَنّایا وتی نام مان اے کتابا نبشته نکتگ، بله وتا «هما مُرید که ایسّایا باز دۆست اِنت» زانتگی (یوهَنّا، بَهر 13، بَند 23؛ بَهر 19، بَند 26). رَندا، چه کتابئے گُڈّی بَهرا (یوهَنّا، بَهر 21، بَند 20‏-24) پدّرَ بیت که ایسّا مَسیهئے دۆستناکتریٚن مُرید هماییئے جند اِنت که اے پاکیٚن اِنجیلئے نِبیسۆک اِنت.

یوهَنّائے اِنجیل، یونانی زبانا نبیسگ بوتگ و هَزار و پَنچسَد زبانا گیٚشتر بدل و ترجمان کنگ بوتگ. بازیٚن زانتکارَ گوَشنت که یوهَنّایا اے وشّیٚن مستاگ چه سال هپتاد ایسّاییا پیٚسر نبشته کتگ، چیّا که آ، بئیت‌هَسْدا نامیٚن اِستهلیٚئے بارئوا هبرَ کنت که نبیسگئے وهدا اَنگت هست‌اَت (یوهَنّا، بَهر 5، بَند 2)، بله هَپتادمی سال ایسّاییا گار و تباه بوت، هما وهدے که رومئے بادشاهئے پئوجیان مزنیٚن پرستشگاه هم پرۆشت و بیٚران کت.

اَنچش که یوهَنّا وتَ نبیسیت، اے وشّیٚن مستاگئے سجّهیٚن سَرگْوست آییا گۆن وتی چمّان دیستگ‌اَنت، پمیٚشا اے هبرانی بارئوا وت شاهدیَ دنت (یوهَنّا، بَهر 21، بَند 24). یوهَنّایا اے وشّیٚن مستاگ، نه تهنا په بنی اِسراییلئے کئوما، په سجّهیٚن مردمان نبشتگ. آ وت اے وشّیٚن هالئے نبیسگئے مولّ و مرادانی بارئوا گوَشیت که اے سَرگْوست و مۆجزه و اَجَبَّتیٚن نِشانی، آییا پمیٚشا نبشته کتنت تان «شما باور کنیٚت که ایسّا، مَسیه اِنت و هُدائے چُکّ، تانکه ایمّان بیاریٚت و په آییئے نامئے سرا نمیرانیٚن زندمانئے واهند ببیٚت» (یوهَنّا، بَهر 20، بَند 30‏-31).

اے وشّیٚن مستاگئے تها، یوهَنّایا ایسّا مَسیهئے زندئے گُڈّی رۆچانی بارئوا هبر داتگ که آییا په کئوم و دْرستیگیٚن جهانا وتی جان ندر و کربان کتگ و پدا، په سجّهیٚنانی هاترا زندگ بوتگ (یوهَنّا، بَهر 3، بند 16‏-17؛ بَهر 10، بند 17‏-18؛ بَهر 20، بند 19‏-29). همے ڈئولا، آییا هُدائے پاکیٚن روهئے بارئوا هم نبشته کتگ و هبر داتگ (یوهَنّا، بَهر 14، بند 15‏-18، 25؛ بَهر 15، بَند 25‏-26؛ بَهر 16، بَند 5‏-15).

هُدائے پاکێن کتاب، بلۆچی زبانا

© Wycliffe Bible Translators, Inc. and the Balochi Bible Translation Team. All rights reserved.

More Info | Version Index