Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:11

11“Sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, zɨ́ yaꞌdá ga bɨ kóo ota kasanɨ́ yée zɨ́ma gɨ sɨmɨ gara bɨ Kayisaríya ní ógụyé sɨmɨ ꞌbe bɨ kóo mándị́sị ndị́sị sɨmɨ a ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index