Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:15

15“Nda sɨmɨ bɨ mátónó ódro ní, zɨ́ ꞌDówụ́ Lomo ógụné doyé cé káa zɨ́ bɨ kóo ogụ dozé sɨmɨ mɨzefị ógụ ené ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index