Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:16

16Gɨ ore née ní, zɨ́ma sómụ́ndíki ledre bɨ kóo Ngére Yésụ uku ní, ‘Yiwáni ndịsị íꞌbí babatị́za kɨ́ iní, tɨ́ lá Lomo bábátị́zị́ sée kɨ́ ꞌDówụ́ne.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index