Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:18

18Sɨmɨ bɨ uwúnɨ́ ledre ba káa ní, ledre bɨ tarayé ní ndaá lolụ wá. Nda née ní zɨ́ye mbófo Lomo kɨ́dí, “Lomo iꞌbí bifúó zɨ́ ꞌyị ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní zɨ́ye ótoómo kɨ́ méngị bɨsinyí ledre zɨ́ye ówo trịdrị bɨ za fí ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index