Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:3

3Zɨ́ye úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ndéré kóo ṇgu ꞌbe ꞌbɨ ꞌyị ga bɨ ngárá utúnɨ́ ngbuṛu wá ní zɨ́se go ánu éyị́ kéye.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index