Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:7

7Gɨ ore, zɨ́ kúrú Lomo ówụ́ne zɨ́ma kɨ́dí, ‘Ị́nyịógụ mu ꞌdága Pétero zɨ́yị úfu éyị́ ga gére née zɨ́yị ánu yée.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index