Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 12:11

11Nda née ní, zɨ́ sómụ́ ledre ꞌbɨ Pétero ndáꞌbaógụné roa, zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Cakaba ní, máówo go maꞌdíi. Ngére Lomo kasaogụ maláyika ené née ne gɨ ro yómo máa gɨ sɨmɨ ledre bɨ Eróde yemeoto gɨ romá kɨ́ ledre ga bɨ mbá Yụ́da e ndịsịnɨ́ sómụ́ a idínɨ́ méngị máa kɨ́e ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index