Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 12:12

12Sɨmɨ bɨ Pétero owoyeme nda kenée ní, zɨ́a ndéréne ꞌbe ꞌbɨ Maríya mbágá Yiwáni bɨ ngíti ịrịa nɨ kpá Márɨko ní, kɨ́ꞌdí bɨ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e kotrụnɨ́ royé ndị́sị íni ini zɨ́ Lomo ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index