Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 12:15

15Zɨ́ye úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Áyí ꞌyị ṛifu.” Zɨ́a kpá fú lányáne ro ledre née. Gɨ ore zɨ́ye úku ledre kɨ́dí, “Née ba íri maláyika ené.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index