Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 12:18

18Kɨ́ phịyị́ a née ní, zɨ́ mongụ́ ófụ́ ị́nyịné dongará asikíri ga bɨ kóo ndị́sịnɨ́ bándá Pétero ní gɨ zɨ́a owonɨ́ éyị́ bɨ mengị wo ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index