Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 12:2

2Zɨ́a úku ledre do lágáónzó Yakóbo lúndu Yiwáni kɨ́ mongụ́ maku.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index