Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 12:21

21Sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ otonɨ́ gɨ ro zɨ́ye ódroyé ní, zɨ́ Eróde ésị ꞌduo bongó bɨ ngére e ndịsịnɨ́ ésị a dụụ́ ye ní ógụ ndị́sịné kɨ́e do kị́tị ngére ené ndị́sị ódroné kɨ́ ꞌyị e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index