Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 12:3

3Sɨmɨ bɨ lurú nda go kɨ́dí ledre née ní oto ꞌyị ꞌbɨ Yụ́da e go kɨ́ rokinyi ní, zɨ́a ndéréne ꞌdíꞌbi Pétero. Ledre née mengị roné kadra Ayímbi bɨ ndịsịnɨ́ ndólo a ꞌDeꞌdị́ ndaá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index