Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 12:8

8Nda gɨ ore zɨ́ maláyika úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ésị bongó eyị́ mu kɨ́ wará eyị́.” Zɨ́ Pétero méngị ledre ga gére née tɨ́ kenée. Zɨ́ maláyika kpá úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Kụ́ṛụ́kụ mongụ́ ngbángbá mbílí bongó eyị́ née mu royị́ zɨ́yị lódụ́ máa.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index