Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 12:9

9Zɨ́ Pétero lódụ́ kacɨ́ a zɨ́ye ólụ́ógụyé sága gɨ sɨmɨ sị́gịnị. Tɨ́ lá owo ené bɨ yaá ledre bɨ maláyika ndịsị méngị a ba nɨ maꞌdíi ní wá. Somụ́ ꞌbɨ ené ya kɨ́dí Lomo ꞌdodo roné zɨ́ne ne sɨmɨ ꞌduru.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index