Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 13:47

47Ba ledre bɨ Ngére Lomo uku zɨ́ze ní,

“ ‘Máóto sée go bimɨóṇgó zɨ́ ꞌyị ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní,

gɨ ro zɨ́ ꞌyị e do sogo káṇgá mbá ómoyé.’ ”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index