Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 14:10

10Zɨ́ Páwulo ndólo wo kɨ́ kúrúne ꞌdága kɨ́dí, “Ị́nyịógụ mu tóro ꞌdága do sịndị́yị.” Zɨ́ oꞌdo née léꞌbéne geré mɨléꞌbé ꞌdága do tónóne gámálící roné.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index