Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 14:12

12Zɨ́ye ị́fị́ ịrị lomo eyé bɨ Zíya ní do Baranába, lomo máa wo bɨ kɨ́ ịrịné Ámasi ní do ị́fị́ ịrịa do Páwulo gɨ zɨ́a ꞌdiꞌbi kóo manda ꞌbɨ ódro ne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index