Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 14:15

15“Méngịsé ledre kenée gɨ ro ꞌdi? Azé ꞌbɨ ezé kpá lá ꞌyịmaꞌdí káa zɨ́ sée ní. Ogụzé ona ba kɨ́ bɨlámá ledre zɨ́se, ódrozé zɨ́se gɨ ro zɨ́se ótoómo kɨ́ méngị bɨcayi ledre e, zɨ́se ndáꞌbalúgu rosé zɨ́ Lomo bɨ nɨ trịdrịné za fí ní, bɨ otụ́ ere kɨ́ do sogo káṇgá nda kɨ́ mɨkavu e kɨ́ éyị́ ga bɨ sɨmɨyé za mbá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index