Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 14:16

16Ga kóo ꞌdesị́ ní, Lomo otoomo kóo ṛị́kị́ sị́ do ꞌyị e zɨ́ye ndị́sịyé méngị ledre eyé bɨ utúasá kacɨ́ komoyé ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index