Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 14:18

18Tɨ́ do mbágá ledre bɨ ꞌyịmɨkása e ukunɨ́ ba ní, nɨ kóo mɨórụné zɨ́ye kɨ́ngaya gɨ ro zɨ́ye ụ́cụómo tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga gére née kɨ́ ꞌdáná éyị́ zɨ́ye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index