Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 14:19

19Gɨ ore, zɨ́ ngíti géyị Yụ́da e ógụyé gɨ sɨmɨ Ánatiyoko kɨ́ Ikonị́yomo sɨmɨ Pịsị́dịya sínyíónzó sɨmɨ do tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga gére née zɨ́ye útú eyé go do kacɨ́ye. Zɨ́ye óngbo Páwulo kɨ́ tutú do óṿo wo ndéré ónzó óto a gɨ sɨmɨ gara sága kɨ́ sómụ́ ledre bɨ yaá uyu go ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index