Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 14:2

2Tɨ́ lá zɨ́ Yụ́da máa yée ga bɨ asinɨ́ kɨ́ ṇgúṇgu ledre Yésụ ní, esị ledre sɨmɨ ꞌyị ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní gɨ ro zɨ́ sɨmɨ doyé sínyíne ro ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre Yésụ go ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index