Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 14:20

20Tɨ́ lá sɨmɨ bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ogụnɨ́ tóro gbaá dongá Páwulo ní, zɨ́a ị́nyịógụné ꞌdága ndáꞌbalúgu roné sɨmɨ gara íri. Sɨmɨ bɨ bi aráloꞌbó roné ní, zɨ́ Páwulo e kɨ́ Baranába ndéréókpóye sɨmɨ gara bɨ kɨ́ ịrịné Dérebe ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index