Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 14:28

28Nda née ní, zɨ́ye ndị́sịyé kɨ́ lafúye ga bɨ nɨyí ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ní ore kɨ́ ngbángbá sị́lị́ e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index